Införandet
När du besöker vår webbplats samlas information om dig in och används för att anpassa och förbättra vårt innehåll på sidan. Om du inte vill att information ska samlas in bör du radera dina cookies och avstå från vidare användning av webbplatsen. Nedan har vi utvecklat vilken information som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies
Webbplatsen använder "cookies", som är en textfil som lagras på din dator, mobil eller liknande i syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta annonser. Cookies får inte innehålla skadlig kod, till exempel cookies. Virus.

Det är möjligt att ta bort eller blockera cookies. Se guide: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du tar bort eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Dessutom kan du upptäcka att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

Syftet med cookies på vår webbplats
Olika typer av cookies visas på vår webbplats för olika ändamål, inklusive: digital annonsering samt tekniska cookies (WordPress) Den första typen tar bort sig själv efter varje besök och bör endast optimera vår webbplats för din dator. Det är en sessionscookie som innehåller teknisk information och hjälper till med funktionalitet.

Personuppgifter

Allmänhet

Personuppgifter är all slags information som kan tillskrivas dig i viss utsträckning. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar ett antal sådana uppgifter. Detta sker till exempel när det gäller Förenta staterna. av alm. Du kan till exempel komma åt innehåll om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, använder andra tjänster eller gör inköp via webbplatsen.
Vi samlar vanligtvis in och behandlar följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografiska plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du ger ditt uttryckliga samtycke och anger informationen själv, kommer du också att behandlas: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation. Detta kommer vanligtvis att vara i samband med skapandet av inloggning eller när du köper. (Den här funktionen är ännu inte en del av webbplatsen.)

Säkerhet
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att din information oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förlorats, försämrats eller kommit till obehöriga personers kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Syfte
Vi använder informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod
Informationen lagras under den period som lagen tillåter och vi tar bort den när den inte längre är nödvändig. Perioden beror på informationens art och bakgrunden till lagringen. Därför är det inte möjligt att ange en allmän tidsram för när information tas bort.

Utlämnande av information
Uppgifter om din användning av webbplatsen lämnas ut till tredje part i den mån denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter som är involverade i avsnittet "Cookies" ovan. Informationen används för att rikta reklam.

Dessutom använder vi ett antal tredje parter för lagring och bearbetning av data. Dessa behandlar endast information för vår räkning och får inte använda den för sina egna syften.

Överföringen av personuppgifter som namn och e-post, etc. kommer endast att ske om du samtycker till det.

Insikter och klagomål
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan också invända mot användningen av information när som helst. Du kan också återkalla ditt samtycke för att information om dig ska behandlas. Om den information som behandlas om dig är felaktig har du rätt att korrigera eller ta bort den. Vänligen kontakta: info@rhpumper.dk.

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta den danska dataskyddsmyndigheten.

Publisher
Webbplatsen ägs och publiceras av:

RH Pumper A/s
Stenrøjlervej 1
DK 4200 Slagelse
Tel. +45 5850 6065
E-post: info@rhpumper.dk