Anbudsinfordran november 2017:

 

RH Pumper levererar pumpar och utrustning för alla industriella behov, har
års erfarenhet och kompetent och flexibel personal för att
lösa uppgiften.

RH Pumper kommer med idéer och presentationer till totala entreprenörer, förnödenheter och rådgivare på överpumpningar. Projekten genomförs av företagets medarbetare, som har lång erfarenhet av att upprätthålla normal drift under en renovering.

– Vi är redo att flytta ut när uppgiften kräver det, precis som vi gärna är med och planerar att överpumpa på uppgifter och projekt som behöver lösas. Vi arbetar med pumpar från 4 "till 30", mobila pumpenheter och diesel eller eldrift. Vi levererar utrustningen, ställer in den och övervakar den vid behov med besättning och/eller kamera. När uppgiften är klar kommer vi att hämta utrustningen igen, säger Rasmus Hansen, som äger RH Pumper .

Lägre vattennivåer vid Arresø Bland de senaste stora uppgifterna RH Pumper till exempel överpumpningen på Arresø i Nordsjöområdet. Här har den blöta sommaren bland annat gett höga vattennivåer, vilket markägarna i området är ganska trötta på.

– Allt vatten kommer att förbigå byggandet av det nya slussen, som byggs mitt i Arresøkanalen. Vi har etablerat denna överpumpning med en kapacitet på cirka 4300 m3 /timme med fyra pumpar för att undvika skador på markägare längs kanalen och för att förhindra att byggandet blir

mitt i byggfasen, förklarar Rasmus Hansen, som tillägger att det förutom själva uppgiften har varit ett stort fokus på säkerhet och ekonomi. Planering och genomförande av den lokala pumpstationen på Biofos Lynetten. Ett annat av de stora projekten RH Pumper lynetten i Köpenhamn, där en pumpstation håller på att byggas om. Här har det varit nödvändigt att etablera en tillfällig pumpstation, som installeras vid huvudentrén till Biofos Lynetten. " Vi har satt en avstängningsballong i röret mot pumpstationen, och våra tillfälliga pumpar drar ut vattnet ur brunnen framför avstängningsballongen.

Vattnet pumpas sedan förbi pumpstationen, som måste torkas under omställningen, förklarar Rasmus Hansen, som också betonar det planeringsarbete som finns i den här typen av uppgifter. Här kommer RH Pumper ofta med en lösning under den rådgivande fasen, där ett beslut måste fattas om hur det ska lösas, både tekniskt, säkerhets- och ekonomiskt inrättat. Dokumentationen har också blivit en viktig del av den tillfälliga pumpningen.

Se artikeln här:

RH Pumper i anbudsinfordran nov 2017

Artikel i Avloppsverket Association maj 2017 Medlem Magazine Avloppsvatten

 

Nordligt vatten utför tillfällig överpumpning och mekanisk rostning

Ombyggnaden av en sjöledning och en ny bygganläggning var orsaken till en nödvändig tillfällig drift för norra vatten mellan den 4 och den 20 september 2004. och den 31 december 2005. mars 2017. Projektet omfattade utsläpp av mekaniskt renat avloppsvatten till Öresund.

Det var ombyggnaden av sjöledningen och ett nybygge mellan Tuborg Nord och Lynetteledningen som gav en tillfällig lösning för Nordvand, där vattnet skulle pumpas från Tuborg norrut till Skovshoved, och från Skovshoved till Øresund 1600 m ut. Eftersom ändstationen var Öresund, måste avloppsvattnet rostas.

Arbetet och utmaningen var ute i Öresund och på land, en ny byggnad på land, och en ny sjöledning i Öresund som skulle återanslutas från det gamla systemet. Det planerades och beräknades ta minst fem veckor. Per Aarsleff, som varit huvudentreprenör, hade tillstånd att förvalta avloppsvattnet i Öresund fram till den 1 januari 2004. Kommissionen kommer att kunna arbeta intensivt för att hitta en lösning och hålla en mycket snäv tidsplan.

Myndigheterna och Nordvand krävde att utsläpp av avloppsvatten till Öresund endast kunde ske om vattnet dirigerades genom ett mekaniskt galler, så att alla fasta partiklar och plast inte släpptes ut i Öresund.

RH Pumper Till exempel placerades ett mobilt galler med en kapacitet på 1000 liter per sekund, och fyra pumpar placerades i träsket precis framför huvudspjället. Pumparna pumpade upp vattnet genom det mobila gallret, och vattnet sprang tillbaka till sumpen och pumpades direkt in i spilllinjen till Öresund. På detta sätt hölls sladden och bygganläggningen i Öresund torra under hela arbetet, och fasta partiklar och plast sorterades ut i det mobila gallret. Allt arbete hölls inom det tillåtna ansvarsfrihetstillståndet, som gick till den 1 januari 2004. april 2017.

Text och foton:
Michel Johansen, Nordvand och Rasmus Hansen, RH Pumper

Se artikeln här:

Artikel från avloppstekniska föreningen maj 2017

Anbudsinfordran maj 2017:

Det handlar om pumpar

Rasmus Hansen, som står bakom företaget, har mer än 20 års erfarenhet i branschen. Erfarenheten omfattar alla typer av pumpinstallationer och komplicerade överpumpar.

Dokumentation är en viktig del av det dagliga livet i RH Pumpers arbete, så att kunderna kan få allt arbete dokumenterat.

Oavsett om det är att sälja nya pumpar och installationer eller om det är tillfälliga överpumpar, det hela kräver en detaljerad granskning och dokumentation. Med RH Pumper många års erfarenhet och kompetens med pumpar. Oavsett om slam ska pumpas med hög torrsubstanshalt, avloppspumpar byts ut, rostfria pumpar används för läkemedelsindustrin eller pumpar för tung industri såväl som offshore, kan företaget ta på sig uppgiften. Med många pumpbyråer är kunderna också garanterade den bästa pumplösningen för sina utmaningar. Detta gäller både inköp av en pump, hyra av en pump eller en pumpinstallation totalt RH Pumper Utför.

Överpumpning

I dag är RH Pumper också alla sorter av overpumping - från overpumping litet sjunker till stora uppgifter i slutsummabiljett, som kräver 24 timmar av bemanna eller digital avlägsen övervakning.

Under många år har RH Pumper som ansvarar för stora överpumpningar, och idag är överpumpning en stor del av arbetet med RH Pumper . Våra medarbetare och projektledare har mer än 10 års erfarenhet av pumpar och överpumpning – inklusive rådgivning och idé för totala entreprenörer och andra.

Professionell rådgivning om pumpval

Det kan finnas många lösningar på en pumpning uppgift, men som är - den bästa?
Det är oftast inte den billigaste pumpen som ger det bästa resultatet, utan snarare rätt pump val som ger det billigaste resultatet.

Råd om pumpval är en viktig del av RH Pumpers uppgifter, och många totala entreprenörer utnyttjar detta.

Vi har många pumpbyråer samlade i RH Pumper , och det ger en optimal grund för rätt pumpval, säger Rasmus Hansen.

 

Erfarenhet ger den bästa lösningen

Kunskap om många produkter och verkliga lösningar är service och kvalitet RH Pumper och detta är den viktigaste parametern, oavsett vilken typ av kund eller jobb vi står inför. Våra kunder sträcker sig mycket från entreprenörer till industri, offshore, avloppsvatten eller den kemiska industrin etc. och för dem alla är det vår erfarenhet att pumpar är ett mycket konservativt område.

När vi byter pump frågar vi alltid om det är rätt pump eller om vi kan optimera för en bättre lösning.

 

Säkerhet är nummer ett

Säkerhet är den viktigaste faktorn när vi monterar nya pumpar, utför överpumpning eller kvitta avstängningsballonger. När vi blockerar ballonger uppströms framför inloppet måste vi ofta hitta alternativa lösningar för att inte kompromissa med säkerheten.

Se artikeln här:

Artikel: Anbud maj 2017 - Det handlar om pumpar