4 cm fra oversvømmelse

Midlertidig overpumpning i forbindelse med at sikre en byggegruppe mod oversvømmelse.

Man laver et ny sluseanlæg for at sikre Arresøkanalen i mod opstemning i forbindelse med høje vandstande i de indre farvande, som tidligere har voldt store problemer .

September 2017 - Man har netop valgt denne periode til at udføre projektet, fordi man havde regnet med, at tilløbet mellem Arresø og Roskilde Fjord kunne holde til vandmasserne, men der har været så meget nedbør i eftersommeren, som har gjort, at vandstanden er steget kraftigt i Arresø. Det har gjort, at vandspejlet i Arresøkanalen, hvor byggegruppen ligger, er steget og der er fare for, at den bliver oversvømmet.

4 store 12” elektriske pumper - 2 drænpumper og 2 spildevandspumper, der trækkes af 2 store generatorer.

Der er to samlet transmissioner, hvor pumperne kører sammen to og to fra hver deres afgangsrør og hen i hovedtransmissionen, som kører rundt om byggegruppen og ud bag deres flydespærring. Det tager 1 uge til 10 dage at få sænket vandstanden, så man kan arbejde i kanalen uden overhængende fare for oversvømmelse.

Sikring af byggegruppe ved Arresø

Billeder fra installeringen af overpumpningen mellem mellem Arresø og Roskilde Fjord