Licitation november 2017:

 

RH Pumper leverer pumper og udstyr til alle industrielle behov, har
mange års erfaring og kompetente samt fleksible medarbejdere til at
løse opgaven.

RH Pumper kommer med idéer og oplæg til totalentreprenører, forsyninger og rådgivere på overpumpninger. Projektene udføres af firmaets medarbejdere, som har vidtgående erfaringer med at opretholde normaldrift under en ombygningerne.

– Vi er klar til at rykke ud, når opgaven kræver det, ligesom vi gerne indgår i planlægningen af overpumpning ved opgaver og projekter, der skal løses. Vi opererer med pumper fra 4” til 30”, mobile pumpeenheder og diesel- eller elektrisk drevet. Vi leverer udstyret, sætter det op og overvåger det om nødvendigt med mandskab og/eller kamera. Når opgaven er løst, henter vi udstyret igen, fortæller Rasmus Hansen, der ejer RH Pumper.

Lavere vandstand ved Arresø Blandt de seneste større opgaver, som RH Pumper har udført, er eksempelvis overpumpningen ved Arresø i Nordsjælland. Her har den våde sommer blandt andet givet høje vandstande, som lodsejerne i området er temmelig trætte af.

– Al vandet skal udenom byggeriet af den nye sluse, som bygges midt i Arresøkanalen. Vi har etableret denne overpumpning med en kapacitet på ca. 4300 m3 /time med fire pumper for at undgå skader hos lodsejere langs med kanalen, og for at byggeriet ikke skulle blive

oversvømmet midt i byggefasen, forklarer Rasmus Hansen, der tilføjer, at udover selve opgaven har der været stor fokus på sikkerhed og økonomi. Planlægning og udførelse af lokalpumpestation hos Biofos Lynetten. Et andet af de store projekter, RH Pumper løser, er ved Lynetten i København, hvor en pumpestation er under ombygning. Her har det været nødvendigt at etablere en midlertidig pumpestation, som er monteret ved hovedindkørslen til Biofos Lynetten. – Vi har sat en afspærringsballon i røret mod pumpestationen, og vores midlertidige pumper hiver vandet op af brønden foran afspærringsballonen.

Vandet pumpes så forbi pumpestationen, som skal tørholdes under ombygningen, forklarer Rasmus Hansen, som også understreger det planlægningsarbejde, der er i denne type opgaver. Her kommer RH Pumper ofte med en løsning i rådgivningsfasen, hvor der skal tages stilling til, hvordan det ønskes løst, både teknisk, sikkerhedsmæssigt og det økonomiske set up. Dokumentationen er også blevet en vigtig del af interims pumpning.

Se artiklen her:

RH Pumper i Licitationen nov 2017

Artikel i Spildevandsteknisk Forening maj 2017- medlemsbladet Spildevand

 

Nordvand udfører midlertidig  overpumpning og mekanisk ristning

Omlægning af en havledning og et nyt bygværk var årsag til en nødvendig midlertidig operation for Nordvand mellem den 4. og den 31. marts 2017. Projektet indebar udledning af mekanisk renset spildevand til Øresund.

Det var omlægningen af havledningen og et nyt bygværk mellem Tuborg Nord og Lynetteledningen, der var anledning til en midlertidig løsning for Nordvand,hvor vandet skulle pumpes fra Tuborg nord til Skovshoved, og fra Skovshoved til Øresund 1600 m ude. Fordi endestationen var Øresund, skulle spildevandet ristes.

Arbejdet og udfordringen var ude i Øresund og på land, et nyt bygværk på land, og en ny havledning i Øresund, der skulle omkobles fra det gamle system. Det blev planlagt og estimeret til minimum at tage fem uger. Per Aarsleff, som har været hovedentreprenør, havde udledningstilladelse til at lede spildevandet i Øresund frem til den 1. april, så der blev arbejdet intenst med at finde en løsning og holde en meget stram tidsplan.

Myndighederne og Nordvand stillede krav om, at udledning af spildevand til Øresund kun kunne finde sted, hvis vandet blev ledt gennem en mekanisk rist, så alle faste partikler og plastik ikke blev udledt til Øresund.

RH Pumper stillede en mobil rist op med en kapacitet på 1000 liter pr. sekund, og fire pumper blev placeret i sump lige foran hovedspjæld. Pumperne pumpede vandet op gennem den mobile rist, og vandet løb tilbage til sump og blev pumpet direkte i overløbsledningen til Øresund. På denne måde blev ledningen og byggeværket i Øresund holdt tørt under hele arbejdet, og faste partikler og plastik blev sorteret fra i den mobile rist. Hele arbejdet blev holdt inden for den tilladte udledningstilladelse, som gik til den 1. april 2017.

Tekst og fotos:
Michel Johansen, Nordvand, og Rasmus Hansen, RH Pumper

Se artiklen her:

Artikel fra Spildevand Teknisk Forening maj 2017

Licitation maj 2017:

Det handler om pumper

Rasmus Hansen, som står bag firmaet, har mere end 20 års erfaring fra branchen. Erfaringen dækker over alle former for pumpeinstallationer og komplicerede overpumpninger.

Dokumentation er en vigtig del af dagligdagen for RH Pumpers arbejde, således at kunderne kan få alt arbejdet dokumenteret.

Uanset om det drejer sig om salg af nye pumper og installationer, eller om det er midlertidige overpumpninger, kræver det alt sammen en detaljeret gennemgang og dokumentation. Hos RH Pumper er der samlet mange års erfaring og kompetencer med pumper. Uanset om der skal pumpes slam med stort tørstofindhold, udskiftes spildevandspumper, bruges rustfrie pumper til medicinalindustrien eller pumper til den tunge industri samt  offshore, kan firmaet løfte opgaven. Med mange pumpeagenturer er kunderne også sikret den bedste pumpeløsning til deres udfordringer. Det gælder såvel ved køb af en pumpe, leje af en pumpe eller pumpeinstallation i totalentreprise, som RH Pumper udfører.

Overpumpning

I dag foretager RH Pumper også alle former for overpumpning - fra overpumpning af små dræn til store opgaver i totalentreprise, som kræver 24 timers bemanding eller digital fjernovervågning.

I mange år har RH Pumper stået bag store overpumpninger, og i dag er overpumpning en stor del af arbejdet hos RH Pumper. Vores medarbejdere og projektledere har mere end 10 års erfaring med pumper og overpumpning – herunder rådgivning og ideoplæg til totalentreprenører m.fl.

Professionel rådgivning om pumpevalg

Der kan være mange løsninger på en pumpeopgave, men hvilken er - den bedste?
Det er som regel ikke den billigste pumpe, som giver det bedste resultat, men derimod det rigtige pumpevalg som giver det billigste resultat.

Rådgivning omkring pumpevalg er en vigtig del af RH Pumpers opgaver, og mange totalentreprenører benytter sig af dette.

Vi har mange pumpe agenturer samlet i RH Pumper, og det giver et optimalt grundlag for, at det rigtige pumpevalg er til rådighed, udtaler Rasmus Hansen.

 

Erfaring giver den bedste løsning

Kendskab til mange produkter og rigtige løsninger er den service og kvalitet, som RH Pumper leverer, og det er det vigtigste parameter, uanset hvilken kundetype eller job vi står overfor. Vores kunder spænder bredt lige fra entreprenører til industrien, offshore, spildevand eller den kemiske industri m.m., og for dem alle er det vores erfaring, at pumper er et meget konservativt område.

Når en pumpe skal skiftes, stiller vi altid spørgsmålet, om det den rigtige pumpe, eller om vi kan optimere til en bedre løsning.

 

Sikkerhed er nummer et

Sikkerhed er den vigtigste faktor, når vi monterer nye pumper, udfører overpumpning eller sætter afspærringsballoner. Når der sættes afspærringsballoner opstrøms foran indløb, må vi ofte finde alternative løsninger for ikke at gå på kompromis med sikkerheden.

Se artiklen her:

Artikel: Licitation maj 2017 - Det handler om pumper