Forskellige typer centrifugalpumper

Pumper findes i mange modeller varianter og materialer, men kan generelt kategoriseres efter to driftsprincipper: positive fortrængningspumper og centrifugalpumper.

Centrifugalpumper bruges til mange formål i industrien, fjernvarme, vandforsyning og ejendomme:

  • Centrifugalpumper / cirkulationspumper bruges til at cirkulere vand i lukkede anlæg, som for eks. aircondition til køling og varmt vand til opvarmning (fjernvarme)
  • Trykforøger som øger vandtrykket i et anlæg og som bruges som kondensatpumper til damp
  • Vandforsyningspumper bruges normalt til at levere vand fra brønde og fås både tørt opstillede og dykkede
  • Nogle centrifugalpumper bruges udelukkende til industriprocesser. Disse omfatter industripumper og spildevandspumper
  • Spildevandspumper har flere forskellige typer af pumpehjul. Lukkede kanalhjul, skruehjul, semi åbne pumpehjul og helt åbne tilbagetrukket hjul. Det helt åbne tilbagetrukket pumpehjul (fristrømshjul) giver den mest driftssikre pumpe til spildevand. Skruehjul er forbundet med mange omkostninger til justeringer, kanalhjul og semi åbne hjul har en væsentlig tendens til at blokke eller totalt tilstoppe. Disse pumpehjul er derfor meget dyre at holde i drift.

Centrifugalpumpen blev opfundet af fysikeren Denis Papin i 1600 tallet og er i dag den mest anvendte pumpetype.

Centrifugalpumpen bygger på et enkelt princip: Væsken kommer ind i centrum af pumpehjulet og slynges ud mod periferien af pumpehjulet ved hjælp af centrifugalkraften. Konstruktionen er billig og robust og med den høje hastighed som pumpehjulet kører det muligt at forbinde pumpen direkte med en asynkron motor. Centrifugalpumpen giver en jævn væskestrøm og kan nemt reguleres med en frekvensomformer.

På figuren vises væskens strømning gennem pumpen. Pumpeindløbet fører væsken ind til midten af den roterende løber, hvorfra den slynges ud mod periferien. Denne konstruktion er meget effektiv og velegnet til håndtering af rene væsker.

Pumper til håndtering af urene væsker såsom spildevandspumper er udstyret med en løber, som er udviklet specielt til at forhindre, at genstande sætter sig fast inde i pumpen. Hvis der opstår en trykforskel i anlægget, når centrifugalpumpen ikke kører, kan væsken stadig passere gennem pumpens åbne pumpehjul

Centrifugalpumper kategoriseres i forskellige grupper: Pumper med radialt flow, blandet flow og aksialt flow. Radialpumper og halvaksialpumper er de mest almindelige typer. Forskellige krav til en centrifugalpumpes ydelse, især løftehøjde, flow og installation, samt krav om økonomisk drift er blot nogle få af grundene til, at der findes så mange pumpetyper.

Vi sælger og rådgiver om centrifugalpumper

RH Pumper er en dansk virksomhed, der sælger, udlejer og vedligeholder kvalitetspumper til industrien i både ind- og udland. Vi er højt specialiseret i at målrette og tilpasse løsninger til konkrete opgaver inden for en bred vifte af fagområder, og vi sætter en ære i at rådgive om de rigtige produkter – uanset om kunden har brug for slampumper, spildevandspumper eller centrifugalpumper. Vores mandskab har stor erfaring i at sammensætte specifikke løsninger i forbindelse med både små og store opgaver, og dermed er du altid sikret en pumpeløsning, der imødekommer dine behov, når RH Pumper er på opgaven.

Vi er med dig i hele processen – lige fra planlægningsfasen, hvor vi gerne kommer med idéer og oplæg, over salgsprocessen, hvor vi rådgiver om den bedste løsning, til opgaven er løst på tilfredsstillende vis. Vi stiller også gerne vores ekspertise til rådighed undervejs, hvis du ønsker overvågning af dine pumpeprojekter eller vedligeholdelse af dine centrifugalpumper. Ingen opgaver er for små eller for store, og alle projekter bliver løst i tæt samarbejde med kunden.

Skal vi sammensætte en løsning til dig?

Vi giver gerne et uforpligtende tilbud på en løsning inden for centrifugalpumper, der matcher dine krav og behov, ligesom vi også gerne står for projektering af dine opgaver fra start til slut. Vi løser både enkeltstående opgaver, men vi er også gerne med på sidelinjen, hvis du har behov for sparring og ekspertise i forbindelse med totalentrepriser.

Kontakt os, og vi vender tilbage med den optimale løsning til dit projekt.

Sådan fungerer en centrifugalpumpe - RH Pumper